Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgde hij. „Vertel wat je hier gevonden hebt. Doe alles om het Amerikaansche volk in te lichten over het regime, dat in ons ongelukkige land heerscht en voor welks instelling zooveel bloed heeft gevloeid tijdens de revolutie. Zij moeten weten hoe de zoogenaamde arbeidersregeering het volk behandelt en welke vrijheid wij hier genieten. Ik weet zeker, dat je ons op die manier veel zult kunnen helpen. Je ziet hoe hulpeloos wij aan die lieden zijn overgeleverd, totdat er iets gebeurt. Maar dan, verzeker ik je, zullen wij weten, naar welke zijde onze geweren te richten. Ik hoop, dat je eens naar Rusland zult terugkeeren — na de volgende revolutie. Tot zoolang, vaarwel en vergeet mij niet."

Laat ons Andrew Smith dankbaar zijn, dat hij zijn opdracht getrouwelijk heeft volbracht en dat niet uit ij delheid of voor eigen roem, maar uit eerbied en liefde voor de geheele arbeidersklasse.

Voor alle inlichtingen in zake den Rusland-arbeid en speciaal in zake het_ Landelijk Werkcomité Dr. O. Schabert zich te wenden tot: ;Dr. F. J. Krop, 19 Willebrordusplein, Giro 70603, Rotterdam.

Sluiten