Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Viatcheslavsk, om te bevestigen, dat het heden de achtste dag is, die zij doorbrengt zonder brood, zonder vleesch en zonder andere levensmiddelen en dat zij slechts leeft van water.

Geteekend: De president van de dorpssovjet."

Het bewijs, dat dit niet een uitzondering betreft, vinden wij b.v. in een ander nummer van dit blad (Za Komm. Prosv., No. 213, 1931): „In het gebied van Mariuski ontvangen de onderwijzeressen als haar deel geen ander product dan 12 kilo meel per maand en in dat van Gucorguievski slechts 5 kilo. Bovendien is men stelselmatig achter met de levering der levensmiddelen en men geeft niets voor den tijd die verloopen is, want zegt men: „Gij hebt geleefd zonder uw rantsoen, 't is dus onnoodig het U nu te geven."

Achterstand van betaling.

Ondanks besliste bevelen zijn de salarissen der onderwijzers en onderwijzeressen in het gebied van Nisninovgorod niet op tijd uitbetaald en de officieren van justitie weigeren de klachten van de klagers over te brengen.

In het westelijk gebied gebeurde het, dat op één dag, 23 Juni, 33 telegrammen van onderwijzers en onderwijzeressen verzonden werden om uitbetaling der salarissen (Comm. Prosv., No. 213, 1931). En terwijl het Sovjet-bestuur ze niet uitbetaalt en ze ook niet de noodige levensmiddelen verschaft, gaat het voort zonder mededoogen de onderwijzeressen te exploiteeren. Bij voorbeeld: „Het Comité van de beneden Wolga geeft aan een onderwijzer in vijf dagen 3000 convocaties te schrijven, bestemd voor verschillende sovjet-scholen. In Siberië wordt het onderwijzend personeel, zoowel mannen als vrouwen, per speciale order, bevolen om te helpen bij 't inzamelen van het koren." (Hetzelfde blad.)

Sluiten