Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelbare school te Tonapse is voor 't gerecht gebracht wegens verkrachting van een onderwijzeres. De schoolarts, de communist Chevtsov, als deskundige gehoord, heeft het volgende oordeel uitgesproken over deze zaak, tijdens de openbare rechtzitting:

„Natuurlijk gesproken bestaat er geen verkrachting van een vrouw door een man. Kameraad Rymakov heeft deze onderwijzeres niet verkracht, dat is niets dan vooroordeel. Wie beweert, dat er verkrachting heeft plaats gehad, die ontkent de comm. October-revolutie. Hoewel de socialisatie der vrouw bij ons niet formeel is opgelegd, zij moet evenwel toch werkelijkheid worden en alle volkskringen doordringen. Bijgevolg, de verdediging op zich nemen van een verkrachte vrouw, dat is zijn burgerlijke natuur toonen en zich uitspreken voor privé-bezit." (Oetchit Gazetta, van 10 October 1929).

De resultaten van het in practijk brengen van deze theorieën worden ons ontsluierd door het dagblad Za Komm. Prosv. (No. 50, 31). Geven we dit blad het woord:

Zelfmoorden en hun oorzaken.

Het onderzoek naar de redenen, die twee onderwijzeressen van de school Svetlovski, in 't gebied van Zolotoukhinski, tot zelfmoord gebracht hebben, heeft aangetoond, dat het partijlid Manchine, directeur van de Sovjet-coöperatie, deze twee jonge meisjes 20 kilometer en meer liet marcheeren in een strenge kou en dat zonder eenige reden. Hij liet ze wachten in zijn winkel tot aan den avond zonder haar brood of meel te geven en zeide haar den volgenden morgen terug te komen, want hij was te druk om hen te helpen. Dat gebeurde driemaal vóór de zelfmoord. Dit onderzoek heeft bovendien bewezen, dat deze twee onderwijzeressen het slachtoffer waren van de walgelijke vervolgingen van den president van de plaatselijke sovjet, den communist Salamatine. Deze dwong ze om zich bij een hevige kou, geschoeid

Sluiten