Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En al deze helden waren voormalige schadelijke, onsociale elementen....

„Deze gebeurtenis is zonder voorbeeld in dé wereldgeschiedenis. Deze menschen, die begonnen als vijanden van de socialistische commune, waren aan 't eind meerendeeis vrienden, werklustige, nieuwe menschen, overtuigde aanhangers van den socialistischen opbouw."

Tot zoover deze bolsjewistische lofzangen. Tot zoover deze schoone schijn. Maar nu:

De waarheid.

Om deze te weten, doen we slechts een greep uit de duizenden brieven van verbannenen, die ons ter beschikking staan.

„In ons dwangarbeiderskamp stierven

van Januari tot Augustus, 119 van 700 man"

.... „Ik bericht u, dat ik als verdrevene hier bij het bergwerk ben; reeds van 6 Jan. af woon ik in een kleine zomerkeuken, 3 bij 2 Meter, met 8 zielen. .. Van 6 Jan. tot nu (27 Oct. '33) zijn van ons reeds 89 menschen gestorven, waarbij ook mijn dochter. Wij aten meest kruidsoep en werden als geraamten; van de mannen ben ik alleen overgebleven. Mijn dochter werd zonder kist begraven. Mijn vrouw en mijn oudsten zoon van 13 jaar hebben ze ook al begraven. Den vorigen winter hebben wij ook gegeten, wat wij vonden, ook vier doodgeschoten honden, aardappelschillen, rapenschillen, muizen met huid en haar, enz...."

.Wij werden in 1931 als grondbezitters

verbannen naar het koude noorden, waar wij zeer hard werken moesten in het bosch bij slechten kost. Men gaf ons niet eens het allernoodigste aan kleeren en levensmiddelen, zoodat

Sluiten