Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BRIEF UIT RUSLAND. WAAR MEDE „KAMERAAD" VAN OS PROPAGANDA MAAKT.

Het nummer van Nieuwsbron uit de SovjetUnie (eerste van de serie), waarop ik elders zinspeel, bevat een foto van v. Os met een pope, die hem een brief zou hebben medegegeven. Onafhankelijk van de vertaling, die in genoemd blad verscheen, heb ik dien brief laten vertalen. Die vertaling volge hier:

„Bij ons in de U.S.S.R. en in Kazan in 't bijzonder voltrekken wij onzen orthodoxen godsdienst zonder eenige belemmering, volkomen vrij, wij genieten volle godsdienstige vrijheid en begrijpen niet, waarom in het buitenland eenigen meenen, dat wij eenigerlei belemmering op godsdienstig gebied ondergaan. In tegendeel — onze godsdienstoefeningen zijn even plechtig, even heerlijk zingen de koren in de stedelijke Godshuizen, onze biddenden ervaren evenals vroeger in de Godshuizen al dat hoogste, heerlijke, heilige, dat ze ook vroeger gehad hebben. Het is voor mij zeer verheugend een geloovigen Hollandschen werkman te zien, hem hartelijk te begroeten (of welkom te heeten) en met hem samen den eenigen Heer en God eer te bewijzen.

Van vervolgingen van ons geloof hooren wij, eerlijk gezegd, alleen uit het buitenland, en niet hier in het Russische Vaderland."

De H.H. Schabert en Steinwand gaven aldus hun meening over dit schrijven te kennen:

„De brief is in gebrekkig Russisch geschreven. Hij is in 't Russisch even onbeholpen als in de vertaling, wat op zichzelf verbazing wekt, omdat de priester op de afbeelding het teeken draagt van afgestudeerde aan de theologische Universiteit,

Sluiten