Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan menschen, die zy niet vertrouwen nog GiPoe^nf tn^Z Z' -aan de verv°lgingen der Prijs te gev^ mStemng tW v™gt) Voor fatsoenlijke en eerlijke lieden staan de

oorspronkelijke brieven steeds ter inzage.

* *

nlne" n?S 6en °PmerkinS over dien

„pope , die zulk een interessant (?) schrijven aan „kameraad van Os" meegaf. J

Dezer dagen bestudeerde ik nog weer eens aandachtig de manier van werken vL de u n van de ^este studies daarover ver-

" die ^an Essad Bey: Histoire du

yj ' }S- °P pag' 145 wordt uiteengezet hoe de „religieuse sectie" van de geheime staatspolitie werkt; hoe daar mannen zijn die zoowel geestelijken als spionnen zijn; met e speciale taak om de godsdienstige vraagstukken te bestudeeren, zich als geestelijken te laten ordenen en m de kerk hun ontbindend werk yemchen; hoe zij het zelfs tot den rang van bisschop brengen, enz. enz.

Natuurlijk zijn die G.P.Oe-agenten aangewezen om de „kameraden" uit het buitenland te ontvangen, hun de noodige brieven mee te geven, enz. Heeft v. Os wel eens in zijn Btibel gelezen van Satan verkleed als engel des lichts? Ve (-'F-0e » thans officiëel opgeheven. Maar de organisatie blijft.... onder een anderen naam.

F. J. K.

Sluiten