Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in 1928 een wijle op den voorgrond getreden is. Dan wordt betoogd, dat de overgang tot de aaneengesloten collectivisatie en de liquidatie van het koelatsjestwo als klasse, waardoor J°f.stels van het kapitalisme werden uitgerukt de burgerlijk-nationalistische elementen noopten stilletjes binnen te dringen in de ondernemingen en instellingen, sowchozy

dlaCn^f- raCt°r-Stat-°nS en kolch°zy en zelfs in de partij-organisaties. Deze tactiek was ingegeven door de voormalige leiders van de Oekrainsche contra-revolutie, Winnitsienko Groesjewski en Sjapowal. De verschillende contra-revolutionnaire organisaties, welke in de

contact^te T™ °nt.de^:t werden, bleken alle in

asc l l h - Met het ?uitsche of Poolsche fascisme, te beginnen met het Verbond ter bevrijding van de Oekraine en eindigend met de J®ref"If1.ng Oekrainsche nationalisten. In den laatsten tijd werden de overblijfselen van de contra-revolutionnaire activiteit nog geprik-

nat.7, r ,.aan de macht komen van de nationaal-socialisten in Duitschland en daarmee samenhangende verschijnselen

Deze toenemende activiteit' van de sowjetvijandige elementen eischte en eischt nog steeds van de Oekrainsche communistische pafti bt zondere waakzaamheid in den strijd aan twee fronten, zoowel tegen het Groot-Russische chauvinisme, als tegen het Oekrainsche nationalisme

de partH S-tro°mingen binnen

de partij. Het centrale comité van de Oekrainsche partij heeft echter aanvankelijk de versterking van de Oekrainsche nationalistische

h6t h00fd Sezien en niet Sg ontdekt. Daardoor konden zij hun krachten

^dtrp £ V°7 doorv°ering van sabotage en andere benadeeling en onder het mom van

mïthodèn v i burgerlijk- nationalistische methoden volgen van vervreemding van de

werkenden van verschillende naties en de aan!

wakkering van nationale vijandschap. In een

ne^ kSCOmmissariaten ontstonden heele nesten van contra-revolutionnaire dubbelhartigen, zooals in dat van onderwijs, landbouw en

Sluiten