Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En thans heeft de gecombineerde vergadering van het centrale comité en de centrak IntS

oommissie van de Oekrainsche communistische

™h*"

ZrerbïüStTeSdïl SS

de internationale opvoeding van de massa moet blijven geschieden op den eronrkl.^ ,!!'

|«/ercCvsefïïrtt 'ssü?

£-SSÏÏ51

bS istArSsA ÏSee

vanSdee Oekry.entl°nisten- De voornaamste taak van de oTlJafnsche volksmÜ L^eZTl

3:

geJcht dlShnST^- beteekenis wordt hiervoor ïï&„vï«

rayons. Groote aandacht moet ook besteed

° oek h?°°\^j^eSreairme' evenaia

Ook de theoretische vakken geschiedenis wijsbegeerte, politieke oeconomie enz ver'

vooriX?nTmo?tStige en duidelijke

voorjichtmg moet gegeven worden op het gebied van letteren en kunst, waar de burgerliffc nationalistische elementen sterk naar voren ge-

Sluiten