Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drongen zijn.

Tenslotte zegt de resolutie: „De Groot-Russische chauvinisten en de Oekrainsche nationalisten trachten den beslisten strijd van de partij met de elementen van Petljoera uit te leggen ala een herziening van de nationale politiek. Deze lasterlijke en provocatorische opvattingen moeten worden gefnuikt. De vernietiging van het Oekrainsche nationalisme, de ontmaskering van de in de partij gedrongen nationalistische dubbelhartigen is een noodzakelijke voorwaarde en integreerend bestanddeel van de bolsjewistische oekrainisatie. Bij deze vernietiging zal de partij zoo meedoogenloos mogelijk blijven strijden tegen het Groot-Russische chauvinisme. De partij zal de geringste pogingen van revanche van den kant van de Groot-Russische chauvinisten teniet doen. Zij zal ook in de toekomst alle pogingen blijven ontmaskeren om onder het mom van linksachtige phrases de vroegere partij besluiten in dien geest te herzien, dat de nationale kwestie zich zou hebben overleefd en dat er geen nationale republieken meer noodig zijn. Aan de orde is de taak van versterking van de proletarische dictatuur van de Sowjet-unie, versterking van de nationale republieken die van de Sowjet-unie deel uitmaken."

Sluiten