Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.BEDROGEN VERWACHTINGEN T.A.V.

SOVJET-RUSLAND".

Onder dezen titel publiceert Dr. J. G. van Dillen in „De Socialistische Gids" van Januari 1934 (blz. 11-27) een uitvoerig artikel over Sovjet-Rusland, waaruit wij een enkel gedeelte willen overnemen.

Allereerst stelt dr. v. Dillen de vraag, hoe staat het nu met het Vijfjarenplan? Hij zegt dan als volgt:

„Of het plan in vijf of in tien jaren verwezenlijkt wordt, is inderdaad een kwestie van ondergeschikt belang. Hierbij moet echter de voorwaarde gesteld worden — hetgeen de bewonderaars van het Russische communisme steeds vergeten — dat het wel verwezenlijkte deel van het plan een harmonisch geheel moet vormen. De verschillende productietakken zijn complementair, d.w.z. zij hebben elkanders producten noodig. De ontwikkeling van landbouw en industrie en evenzeer die van de verschillende takken der industris moet in onderling verband geschieden. Als dat niet het geval is, mag men ook niet van planmatige productie spreken. Aan die harmonische ontwikkeling ontbreekt in Rusland nu juist alles." (blz. 13).

Het Vijfjarenplan heeft alle aandacht geconcentreerd op de zware industrie. De z.g. „lichte industrie" — die verbruiksgoederen produceert, gaat met veel minder snelle schreden vooruit. Daar komt nog bij dat de kwaliteit der goederen sterk achteruit is gegaan. „In den langen en strengen winter is het bezit van een paar overschoenen een levensbehoefte. In 1913 werden in Rusland 28 millioen paren overschoenen vervaardigd, in het jaar 1928/'29 41,5, zoodat de productie met 48 °/o is uitgebreid. Terwijl echter voor de revolutie de Russische overschoenen 8 a 9 maanden gedragen konden worden, houden zij het nu niet langer dan 4 a 5 maanden uit. Het resultaat is dus, dat de

Sluiten