Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1916 1928 1929

Rundvee 60,6 70,5 67,1

Waarvan koeien .... 26,0 30,7 30,4

Varkens 20,9 26,0 20,4

Schapen 113,0 133,3 133,7

1930 1931 1932

Rundvee 52,5 48,7 29,2

Waarvan koeien .... 26,7 ? 17,7

Varkens 13,0 7,8 10,1

Schapen 100,4 57,2 47,0 »)

De cijfers van in- en uitvoer wijzen op een sterke daling van de eerste.

Ziehier enkele cijfers:

Waarde export: 275.160.000 le h.j. '32) 224.572.000 (le h.j. '33) Waarde import: 405.273.000 (le h.j. '32)

190.914.000 (le h.j. '33) ") Het leven van den arbeider is pijnigend zwaar. Het eene draconische besluit volgt het andere. Het recht om naar vrijen wil van werkkring te veranderen, werd hun ontnomen. Daarna volgde het decreet, dat de arbeider reeds bij één dag verzuim ontslag krijgt, met verlies van levensmiddelenkaart en woning. De hongersnood is dan ook in het Beneden Wolgagebied, Oekraïne en het noordelijk deel van den Kaukasus zeer ernstig geweest. Millioenen zijn ten offer gevallen.

De socialist Dr. v. D. vat zijn oordeel hierover als volgt samen: „In de Oekraïne, in het Noordelijk deel van den Kaukasus en in het beneden Wolga-gebied heeft in het afgeloopen voorjaar wederom hongersnood geheerscht. Volgens den uitnemenden Rusland-kenner Otto Hoetzsch is het de ergste hongersnood geweest, die sinds 1922 in Rusland is voorgekomen. Ondanks officieele tegenspraak schijnt het wel vast te staan, dat het aantal menschenlevens, dat aan voedselnood en besmettelijke ziekten ten offer is gevallen, millioenen beloopt." (blz. 25).

') in Millioenen stuks (blz. 18). 2) in goudroebels (blz. 23).

Sluiten