Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERRIOT m RUSLAND

Dat is een dankbaar onderwerp, en daar is al veel over geschreven. Meer nog zal daarover geschreven worden, tot de heele wereld duidelijk inziet hoe belachelijk bovengenoemde Franschman zich heeft gemaakt en welk een slechten dienst hij zijn land heeft bewezen.

Ziehier, vooreerst, het antwoord dat Herriot gaf op een hem gestelde vraag betreffende den hongersnood in Rusland:

„Zeker, daarginds gaat de curve voor de voedselvoorziening snel omhoog, vooral voor melk. Wat betreft de Oekraïne, waarvan men zoo dikwijls spreekt, 't lijkt wel t Fransche Beauce! Ik heb me laten brengen in een dorp, dat aangeduid was als het meest beproefde. Ik heb daar gezien tuinen, boomgaarden, oogsten, die met electrische machines zijn afgemaaid en binnengehaald. Een werkzame bevolking, geenszins een ellendige, van schoone, welvarende mensehen.

„Neen, vervolgt de beroemde Fransche staatsman met nadruk, ziet U, al deze problemen zijn alzijdig met zorg bestudeerd. Maar als men rustig en onpartijdig opmerkt, is men verplicht te erkennen, dat Rusland een land is, dat op weg is naar een macht in grootheid als die van de Vereenigde Staten."

Toch erkent hij, dat er gebrek is aan verschillende dingen en dat de vrouwen zeer lang in de rij moeten wachten om bijv. een weinig petroleum te bemachtigen. Hoe kan het ook anders, als men vooral denkt aan export (met het oog op de vreemde valuta's) en als er zooveel verloren gaat door dwaze en zorgelooze exploitatie van het bedrijf? Ziehier wat men daarover leest in L'AgricuIture Socialiste van

Sluiten