Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat en geeft die flesschen aan een kameraad. die eensklaps van achter een heuvel te voorschijn komt.

Om de tractors te vullen, worden verschillende middelen gebruikt. Bij voorbeeld men balanceert de ton naar links en naar rechts, tot er een golf petroleum over heen loopt, reeds na enkele seconden begint de vloeistof in den emmer te loopen. Daarna wordt de emmer geledigd in het reservoir van den tractor en ook daar bestaat geen middel om verliezen te voorkomen.

's Avonds als de vochtigheid van den kant der rivier komt opzetten, gieten de arbeiders, die bij de tractors werkzaam zijn, petroleum in een gat in den grond en steken het aan om zich te warmen.

Gedurende den nacht blijven de ledige en de volle tonnen evenals de tractors buiten in het veld zonder eenige bewaking. Onder begunstiging van den helderen sterrenhemel wordt ongestraft petroleum gestolen door eigen en door vreemden.

Om te kunnen begrijpen, wat een ramp het gebrek aan petroleum in de steden der Sovjet-Republiek is, moet men weten, dat in de keukens meestal petroleum-toestellen gebruikt worden. Gebrek aan petrolevim in een huishouding heeft dus als direct gevolg, dat het gezin geen warmen maaltijd kan krijgen.

Weinig petroleum en.... weinig melk. De oorzaak daarvan is heel eenvoudig, verklaart Herriot:

„Ik heb lang met Kalinine over deze dingen gesproken en hij heeft nu heel eenvoudig de situatie uitgelegd. Ik citeerde gisteren, wat met de petroleum gebeurt. Vandaag zal ik een dergelijk voorbeeld aanhalen, dat betreft de melk-distributie. Inderdaad is de melkproductie in Rusland sterk toegenomen, maar terzelfder tijd hebben zich de sociale werken ook sterk uitgebreid; zoodat de vraag de productie ver overschrijdt en men rantsoenen heeft moeten vaststellen."

Sluiten