Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere machines. Deze plannen werden niet verwezenlijkt.

De productie-taak, die was opgedragen aan de fabriek Luberetzky, een van de grootste, is slechts voor 2/5 uitgevoerd. Dit tekort is vooral gekweten aan gebrek aan geschoolde arbeiders, waarvan er velen waren gevlucht om de slechte voedselvoorziening.

In de fabrieken van Rostov en Berdiansk weten de chefs niets van fabricage en van de machines. In den regel kunnen de machines niet geleverd worden, omdat se niet geheel en al zijn afgewerkt. In Rostov staan 4000 machines om schoven te binden te wachten op kettingen, die de fabrieken in Moskou reeds lang hadden moeten leveren en waar men tevergeefs naar uitziet.

Al deze feiten zijn aangehaald onder verantwoordelijkheid van „Prawda" van 31 Mei. Ook't Sovjet-dagblad „Voor de industrialisatie" gaf ongeveer denzelfden datum de volgende schildering van den toestand in een Oekraïnische fabriek van combines „De communist": Honderden machines staan op het fabrieksplein en in de aangrenzende straten. Geen enkele is geheel afgewerkt en de meeste zijn slechts geraamten, met afgesneden riemen en uitgedraaide schroefmoeren. In een straatje, dat den bijnaam draagt van combine-laan staan in rijen achter elkaar 350 dorschmachines, die alle dit jaar gemaakt zijn; alle zonder rooster. Het gebeurt dikwijls, dat reeds afgewerkte machines worden gedemonteerd, voor ze de fabriek verlaten. Door wie? Door de administratie zelf, want men heeft soms enkele onderdeelen noodig, om andere machines af te maken en om op papier een zekere hoeveelheid afgebouwde machines te kunnen opgeven. Het resultaat wordt dan: de statistieken bewijzen, dat de fabriek heeft gebouwd 1847 machines, maar in werkelijkheid kan geen enkele machine in gebruik genomen worden."

Hoe lang is Herriot wel in Rusland geweest,

Sluiten