Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij verklaren kan alles grondig en tot in de kleinste bijzonderheden te hebben onderzocht en bestudeerd?

„Wij kennen de reisroute van Herriot. Voor een reis van vijf dagen, lijkt zij indrukwekkend genoeg. En toch, als Herriot beweert: „Rusland heeft ons gefêteerd op de gansche uitgebreidheid van zijn onmetelijk grondgebied," schijnt die uitdrukking toch wel wat sterk. Serlin, de radicale senator, die de reisgezel van Herriot was, toont zich heel wat bescheidener. Hij heeft in een onderhoud met Poncet, den directeur van de „Republiek van de Isère en van het Zuid-Oosten", toen zij uitvoerig over den hongersnood in Rusland spraken, gezegd: „Rusland is onmetelijk groot en wij hebben maar een heel klein gedeelte bezocht."

Wij weten, dat Herriot in Oekraïne maar twee kolkhosen bezocht heeft. Een enkele maal heeft men hem, toen hij in de onmiddellijke nabijheid van den Dnjepr was, de werking van een electrische dorschmachine laten zien. Dat scheen echter voor hem voldoende, om te denken, dat hij gerechtigd was om te spreken over „de electrische outillage" in de Oekraïne. Volgens de „Temps" (15 September) zou Herriot omtrent de Oekraïne in Lyon gezegd hebben: „Ik heb niets anders dan welvaart geconstateerd, bijna overal dorschte men ijverig met de electrische dorschmachine. Nu, zonder eenigen twijfel is het gebruik van electriciteit als beweegkracht een uitzondering."

Onmiddellijk na zijn aankomst in Rusland is het oordeel van Herriot klaar. Hij, „democraat", wenscht de Russische „democratie" geluk met de bereikte resultaten.

Als Herriot zich de moeite gegeven had, om meer van nabij de landbouw-ontwikkeling in Rusland te bestudeeren, zou hij misschien wat getwijfeld hebben, of zijn kennis van de Russische geschiedenis wel voldoende was, en zou hij zeker verstoord

Sluiten