Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun best gedaan om deze taak te volbrengen. Eén enkel voorbeeld. Men brengt Kerriot in een sovkhose in den omtrek van Rostov aan den Don en men laat hem bewonderen (om een woord van een Sovjetdagblad te gebruiken) „de drievoudige demonstratie van de technische uitrusting van de sovkhose: automobielen, die over een prachtigen weg snorren; tientallen tractors en „combines" als gezaaid over de akkers; een vliegtuig, dat hulp verleent bij den oogst en dat surveilleert over uitgebreide akkers zwarte aarde...."

Maar, anderzijds, moet men niet uit 't oog verliezen, dat deze film Herriot zelf vertoont in het kader, zooals wij straks hebben geschetst. Zijn taak bestaat hierin, dat hij door zijn autoriteit moet steunen de bewering, dat alles wat hij gezien heeft, niet enkel werkelijkheid is, maar een werkelijkheid, die normaal is en om zoo te zeggen een doorloopende werkelijkheid in Rusland. Dat is in den grond de rol, die Herriot is opgelegd in de Sovjet-film. Hij treedt op en verklaart: „Ik heb in Rusland gezien steden en dorpen, fabrieken en kolkhosen. Ik heb ze bekeken als een man, die weet de waarheid onder de oogen te zien en die als hoofd van 't bestuur eener groote Fransche stad, geen vreemdeling is in de economische problemen en met name in den gemeentelijken opbouw. Nu, ik ben erop gesteld openlijk en warm te feliciteeren de arbeiders, de boeren en al de werkers in Moskou, evenals de volken van de gansche Sovjet-Unie, dat zij deze waarlijk merkwaardige successen bereikt hebben."

"Wij kunnen niet anders dan herhalen wat wij bij den aanvang schreven: Herriot heeft zichzelf belachelijk gemaakt en zijn land een slechten dienst bewezen.

Sluiten