Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. DE STADIËN VAN DE COMM. REVOLUTIE.

De voornaamste stadiën van de conua revolutie zijn de volgende:

1. Een revolutie begint met de ontwrichting der regeering. Deze ontwrichting springt in 't oog door haar onmacht om de politieke moeilijkheden te overwinnen, evenmin als de sociale en economische. Eenige revolutionnaire opstootjes zijn voldoende, om het gouvernement te doen ineen storten, want het ontbreekt hem zelf aan den wil om zich te verdedigen. Zijn eigen uitvoerende organen lossen zich zelf op, de ambtenaren zoowel als de meerderheid van de leidende lichamen verlaten het.

2. De volksmassa's merken weldra de onmacht der autoriteiten op. Deze worden becritiseerd, verdacht, beschuldigd. Het gezag van de overheid is voortaan ondermijnd. „De uitbreiding en de macht van revolutionnaire beroering hangen in de eerste plaats niet af van de kracht der revolutionnaire organisaties, maar van den graad van ontwrichting van de regeeringsorganen en de leidende lichamen.

(„La Révolution", p. 136).

Als deze ontwrichting beperkt blijft tot de eigenlijk gezegde bestuurslichamen, kan de revolutie zich bepalen tot een vervangen van de ongeschikten door hen, die meer geschikt zijn om te regeeren. Maar als de ontwrichting al de leidende lichamen treft, glijdt de revolutie onvermijdelijk naar de anarchie of de communistische dictatuur. Deze schrijdt voort tot de definitieve uitroeiing der oude leidende personen en kringen.

3. Na de omverwerping van het oude regime, komt een overgangsperiode. Twee krachten worstelen nu tegen elkaar: de nieuwe reformatorische strevingen en de strevingen naar de algeheele omverwerping.

Sedert in Moskou een gouvernement bestaat, dat niets anders is dan de generale staf van de wereldrevolutie, sedert in ieder land talrijke comm. organisaties werken, die de crisis en

Sluiten