Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienen zij zich tocï^^vlrheugen^wMt op^dïè

waTnengrag^i0enen « ~

NoAa50,al1927.Ui' de IeVUe: "de Comm- Internationale",

„De U.R.S.S. moet de basis worden van de stappen tot bevrijding der onderdrukte natiën o smede de haard van de wereldrevolutie. De communistische partij van de Sowjet-Unie S.1 vera"twoordelijkheid op zich voor de leiding van alle communistische bewegingen over de geheele wereld."

Comm. Almanak, 1929, Moskou, pag. 499,

„Slechts met daadwerkelijken steun van de £njfnl\ O"8?1- de proletarische dictatuur heerscht, heeft het socialisme vasten voet kun-

haS KnlJge" ln de, m^ste landen (Koloniën half-Kolomen, zooals Chma, Indië, enz.)."

Uittreksel programma Comm. Intern., aangenomen oo laatste wereldcongres (Vle), te Moskou, Sept 1928

„Hand in hand met de revolutionnairen van alle landen, georganiseerd in communistische

partijen, marcheert het proletariaat der Sowjet4wz-de

Kameraad A. Kurella.

„In den naam van 200.000 roode strijders en van den Komintern, beloven wij onder eede, da, wij den strijd tegen den oorlog en het tascisme zullen voortzetten, dat wij de SowjetUnie zullen beschermen en dat wij, voor ons rood front, talrijke aanhangers in de arbeidersklasse zullen aanwerven. Leve de proletarische revoluae in Duitschland, leve de wereldrevolutie. Rood front! Rood front!"

rnmmOr^0,° «fsPr°ken door den vertegenwoordiger eener communistische vereemgmg, op het laatste congres van de Komintern (Vle), te Moskou, in 1928.

„Als land van proletarische dictatuur, van sociahstischen opbouw, als land, waar de arbeidersklasse het meest bereikt heeft, waar een band is tot stand gekomen tusschen arbeiders en boeren, als een nieuw land, dat de vaandels van Marx en de beschaving volgt, zal de Sowjet-Unie, door den drang der feiten, de grondslag worden van de internationale beweging

Sluiten