Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intense worsteling tegen den godsdienst.

In hetzelfde orgaan komt onder den titel „Godsdienst in de kolchosen" het volgende voor:

„In het dorp Yakovlevo (Ivanov) deed de priester J. Semenov in 1937 het verzoek om opgenomen te mogen worden in het kolchose. Op voorspraak van den voorzitter van het kolchose werd het verzoek ingewilligd.

Later werd hij weder uitgesloten, waarschijnlijk op last van hooger hand, maar ondanks dat heeft de voorzitter van het kolchose hem nog gedurende een heel jaar werk gegeven.

In het dorp Borodono is een priester gekozen tot lid van den uitvoerenden raad van het kolchose.

Op talrijke plaatsen worden de „arbeidsdagen" (volgens welke eenheid de landbouwarbeiders worden beloond, Red.) verspild ten voodeele der kerken. Het kolchose levert het brandhout en de vervoermiddelen voor de priesters. De priester is gerechtigd om inzamelingen te houden.

In de kolchose „de Landbouwer" in het ressort Kirov heeft de oprichter Alexeev toegestaan aan de leden van het kolchose om 7 paarden te gebruiken om een gezamenlijke reis te ondernemen „om te gaan bidden".

Onnoodig er aan toe te voegen dat de „Antigodsdienstige" deze voorvallen ontoelaatbaar vindt en er een groot gevaar in ziet voor het godsdienstig leven ten plattelande.

Sluiten