Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN JOOD VÏER MAANDEN GEVANGENE VAN DE GEPEOE.

Volkomen afzondering., de doodsche stilte., het gevoel van levend begraven te zijn breekt allen geestelijken weerstand.

Het geheim van de bekentenissen.

Bij het lezen van de verslagen der spionnage- en sabotage-processen, welke van tijd tot tijd in de SovjetUnie worden gehouden, vraagt men zich telkens weer af, hoe het mogelijk is, dat de verdachten zoo grif bekennen en soms zelfs elkaar in het afleggen van bekentenissen schijnen te willen overtreffen.

Een antwoord op deze vraag wordt gegeven door den in Engeland geboren Arthur Thilo, die na een gevangenschap van vier maanden, dank zij Britsche interventie, in vrijheid werd gesteld en nu op weg is naar Londen. Vrij, maar gebroken. Want zijn vrouw en zijn beide kinderen heeft hij in Moskou moeten achterlaten; zijn jongste kind heeft hij nimmer gezien; het werd tijdens zijn gevangenschap geboren. Of hij het ooit zien zal, of zijn gezin ooit weer hereenigd zal worden? Thilo betwijfelt het; het vergalt de vreugde over zijn bevrijding.

Thilo werd, zoo verhaalt hij in „Daily Express", op 5 November j.1. gearresteerd. Eentonig is het relaas van zijn arestatie; het lijkt op dat van de duizenden arrestaties voor hem. Een inval om twee uur 's nachts; drie agenten der Gepeoe doorzochten het geheele huis;

Vlugschrift No. 201 Uitgave „Geloof en Vrijheid" - le Pijnackerstraat 102-106 - Rotterdam

Sluiten