Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden tegen het rijzend morgenlicht, dat overal wil zegevieren.

Ook rondom de Hervorming ligt een tijdperk van bloed en tranen. Maar Roomsch en on-roomsch waren er van overtuigd dat God te dienen noodzakelijk was. Het harde pleit liep over de vraag: Hoe wil God worden gediend? Het was hier eigenlijk een strijd op de basis van het christendom zelf.

Maar de strijd van nu, in het Oosten van ons werelddeel, draagt een karakter dat van de vorengenoemde worstelingen grootelijks verschilt en daarom ook geheel anders gezien moet worden.

Hier is het een geweldige anti-religieuse macht die aan de religie in eiken vorm den oorlog verklaart en vooral het christendom het gif voor het leven acht, omdat het de groote belemmering is voor een wezenlijken opbouw van het leven.

In dezen vorm is de aanval op het geloof nog niet eerder in de historie gezien. De absolute uitroeiing van godsdienst, gezin en gezag, zooals die op de grondslagen van het christendom oprijzen, wordt met dezen aanval beoogd.

En door deze aanvalsgedachten wordt de SovjetRussische politiek gedragen en bezield.

Hier is een inspiratie uit den afgrond, die tot een wereldrevolutie naar deze beginselen wil drijven.

Inderdaad gaat het in dezen strijd om de meest principieele vragen.

Vooral om de vraag of God over den mensch ten troon zit en zeggenschap heeft of dat de mensch in trotsche verwatenheid over God zal heerschen en Hem „afschaffen".

Het kon belachelijk genoemd worden als het niet zoo ontzettend ernstig was. Met dien ernst heeft, naar meer dan eene zijde, Finland bitter kennis gemaakt. En het einde daarvan kan niet bemoedigend heeten voor anderen al is in den honderddaagschen kamp gebleken dat het christendom een bezieling in den strijd

Sluiten