Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar? Ik zoek de oogen van Scepticus, maar deze snaak, die zich overal mee bemoeit, is reeds door een openstaande deur de keuken binnengegestapt en vraagt zonder veel complimenten, aan een van de meisjes, die daar bezig zijn:

.-.Krijgt ieder kind vandaag twee eieren?"

„Eieren?" vraagt ze: „Hoe komt U er bij?"

Met de boter was het net zoo. En dadelijk begon Scepticus mij met allerlei vragen lastig te vallen: „Houdt men bij de doelmatige voeding der kinderen wel rekening met de behoefte aan fruit?" en waanwijs als hij is, herinnert hij mij, dat er zelfs in de hotels voor de vreemdelingen, ook al zou men het met dollars willen betalen, geen vierde partje van een citroen te krijgen is.

Terwijl wij zoo samen keuvelden, vervolgde de vertegenwoordiger van Intourist met hetzelfde vuur en dezelfde ongegeneerdheid zijn voordracht. Maar ik geloofde niet aan de juistheid van de inlichtingen, die uit deze bron kwamen. Ik beklaagde niet de kinderen, die er bovendien vrij goed uitzagen, maar wel de Engelschen van volwassen leeftijd, die deel uitmaakten van een groep paedagogen uit Londen en die beleefd met hoofdknikken hun instemming toonden. Een hunner sprak het traditioneele „well" uit en noteerde ongetwijfeld in zijn zakboekje de „filosofische eieren".

Ik geloof, dat de vreemdelingen, die deel uitmaken van groepen excursisten, op dezelfde manier bezoeken de woningen en de clubs der arbeiders, de hospitalen, de rechtszittingen, de publieke inrichtingen in één woord al wat hun een denkbeeld kan geven van het leven van allen dag in t land der Sovjets. Ik ben er zeker van, dat de meeste vreemdelingen rusthuizen voor arbeiders hebben gezien, maar ik weet niet of er één is, die de kelderwoningen heeft bezocht, waarin zij in Leningrad verblijven. Ik ben eens afgedaald in een dezer onderaardsche labyrinten, die meer op kazernes of op holen in de loopgraven gelijken dan op menschelijke woningen.

Sluiten