Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men geen vermakelijkheden als bij ons, geen horoscoop-trekkers, geen automaten met obscure foto's, geen loterijen met allerlei prijsjes. Men vindt er groote leeszalen, openlucht-concerten enz. Worden er nog loterijen gehouden, dan bestaan de prijzen in boeken.

„Deze boeken-cultus, dit vurig verlangen naar kennis is misschien de meest sympathieke trek in 't nieuwe leven van dit land. 't Is voldoende om eens naar de Sovjet-radio te luisteren, om te begrijpen, hoezeer de ernst van Rusland uitsteekt boven de onbenulligheid van Europa. Weenen zendt walsen uit, Londen de jasz van Savoy-hotel, Parijs de liedjes van Maurice Chevalier en heel Europa dans en zang. Hier onophoudelijk onderricht.

Gezeten op een bank in het park hooren we weldra in de avondschemering van een of anderen reusachtigen luidspreker de woorden: „De organische scheikunde omvat de studie van alle mogelijke vormen, waarin koolstof voorkomt."

Scepticus zegt mij, dat zij na de scheikundeles zullen gaan zingen en dansen. Zij, die vandaag in 't park zijn, lijken wel jonge seminaristen op excursie. Zij hebben het waardige en ernstige voorkomen, dat geloof en strengheid van zeden gewoonlijk aan de jeugd geven.

Er zijn echter in het park' ook traditioneele vermakelijkheden. Een groot wiel met kleine wagentjes, schiettenten met houten poppen, die popen, bourgeois met een sigaar in den mond en soldaten in vreemde uniformen voorstellen. Het is opmerkelijk, dat de menigte zich vooral verzamelt rondom deze tenten.

Terwijl Enthousiast de leeszalen bezocht, was Scepticus terecht gekomen bij een vreemde rij, die schijnbaar nergens heenging. Zij werd gevormd door een honderdtal personen voor een bruggetje, dat over een watertje leidde. Wij ondervroegen verscheidenen van hen, zonder dat iemand kon zeggen, waarom zij daar stonden. Bij ons is het voldoende, als sommige voorbijgangers naar boven kijken, alsof zij iets zien, om een groepje menschen bij elkaar te

Sluiten