Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de

N.V. TEULINGS'

Uitgevers-Maatschappij

te s-Hertogenbosch verschenen de volgende mooie boeken:

Al ja Rachmanowa, Liefde, T scheka en Dood 5 e druk f 3,50 - 4.25 geb.

• > .» Mijn Huwelijk in rooden

storm 2e druk f 3.15-3.90 geb.

" „ Mijn tweede Vaderland

f 3,15 - 3.90 geb.

Drie dikke deelen, die men maar niet in een ommezien uit heeft. En als men dan slechts snipperuurtjes, op reis b.v. aan soortgelijke lectuur kan geven, dan gaat er heel wat tijd heen voor men zijn indrukken van het geheel op papier kan zetten.

Daarom wacht ik niet zoolang en geef nu reeds (ik heb het eerste deel haast uit) mijn meening. En die is zeer gunstig, De schrijfster is een bekwame vrouw. Zij teekent naar het leven en sleept u mee van begin tot eind. Merkwaardig zooals alle eerlijke boeken over Rusland met elkaar kloppen. Precies wat ik had verwacht, overeenkomstig mijn kennis van de Russische geschiedenis nè 1910, vond ik hier weer. En dan in keurigen vorm (ook de vertaling is keurig), het al in een romantisch kader, dat toch volkomen der waarheid getrouw is. Wij bevelen deze lectuur van harte aan.

F. I. KROP.

Sluiten