Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande onwerkzaamheid en onwaakzaamheid van het ,,Verbond van stijdende godloozen".

Van de stadsbewoners heeft niemand zich om deze plattelandsgemeente bekommerd, zoodat de enkele leden van het „Verbond der godloozen" te Alaboezino niets konden beginnen. De kollektivisten werden niet °ez°cflt, om huf het schadelijke van den godsdienst lek tuur t6 m 8n' was niet genoeg antireligieuze

De „cultuur-arbeid" was in Alaboezino niet stevig genoeg aangepakt. In het heele dorp waren slechts vier „Koode Hoeken , portretten van Lenin en Stalin, met een rooden doek als achtergrond, opgehangen in het woonvertrek op de plaats, waar vroeger de ikonen, eiligenbeelden, hmgen. En, nog erger, deze vier „Koode Hoek-menschen" kregen zoo goed als geen steun van den dorps-Sovjet.

Drie gevolgtrekkingen.

Het is wel eens merkwaardig, om godsdienstig leven te zien door de oogen der godloozen. Maar hier is meer an een merkwaardigheid. Hier is weer de tragiek der lijdende, vervolgde martelaarskerk in de Sovjet-Unie.

Drie zaken komen wel duidelijk naar voren in het alarm bericht van „Antireligiosnik".

Allereerst: al is er door de godloozen in Alaboezino getaald, de strijd tegen den godsdienst en de vervolging gaan ook nu steeds door in Sovjet-Rusland.

Vervolgens. Het aantal kerken, die nog voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt, moet wel zeer klem zijn, waar de vergeten kerk in het afgelegen Alaboezino als een uitzondering wordt genoemd.

En tenslotte, o heerlijke, onverwoestbare kracht van het geloof: zoo gauw de zware druk eener systematische, duivelsche godsdienstvervolging ook maar even wordt verlicht, groeit het godsdienstig en kerkelijk leven weer op, zelfs in het land der godloozen!

Sluiten