Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het afpersen van zulke onvoorzichtige verklaringen bij eenvoudige, onervaren lieden is een van de typische methoden van de G.P.Oe. bij de liquidatie van de kerken en de geestelijken. Een andere methode is, dat de G.P.Oe. „ooggetuigen", d.w.z. haar agenten, erbij haalt, die dan van de „contra-revolutionnaire werkzaamheid" der geestelijkheid getuigenis afleggen. Ook door foltering perst men bekentenissen af. Ik heb zelf gevangenen gezien, bij wie men na het „verhoor" de vingers had verpletterd. Dit doet men vooral bü eenvoudige lieden: boeren, boerinnen; ook bij afgescheidenen, baptisten enz.

Nog twee hooge functionarissen der Kerk wil ik gedenken. Ik heb hen in de gevangenis in het Noorden ontmoet. De eerste, Bisschop I., ik mag zijn naam niet noemen, want misschien leeft hij nog — heeft van zijn 45 levensjaren er reeds 15 in ballingschap en in het concentratiekamp doorgebracht. Hij was reeds in het Petschora-gebied binnen den Poolcirkel, in Narym in Siberië en in de woestijnen van Turkestan geweest. En overal volgde hem zijn oude, eenzame moeder. „Het beste middel om God's Woord te verbreiden," zei de Bisschop tot een G.P.Oe.-beambte, „is de geestelijken naar woeste streken te verbannen, zooals gij doet. In ballingschap in het Noorden woonde hij bij een priester. Eens verschenen 's nachts G.P.Oe.agenten in de woning, om den priester te arresteeren. Eén van hen bemerkte den Bisschop. „Wie is dat," vroeg de agent. „Bisschop I. antwoordde de priester.

„Zoo, zoo, Uwe Eminentie!", grijnsde de agent. „Kleed je aan, dan ga je ook mee!" — „Maar ge hebt toch voor mij geen bevel tot inhechtenisneming?" — „Wees daarover maar niet bezorgd, dat krijgen we nog wel," kreeg hij ten antwoord.

Na maandenlange hechtenis in onbeschrijfelijke toestanden en lijden — ik zag b.v. hoe een G.P.Oe.bewaker den Bisschop met een vuistslag tegen den grond sloeg, — hem de knie op de borst zette, hem het kruis van den hals rukte, en dit in de goot wierp — vernam Bisschop I. het vonnis: 5 jaar concentratie-

Sluiten