Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

De os en het mierennest.

Finsche vertelling door JUHANI AHO.

Niet slechts in 1939, ook veertig jaar geleden reeds, in 1899, had Finland het hard te verduren^ het was destijds nog een deel van het Russische rijk. Van St. Petersburg uit maakte men zich (met schending van Finlands rechten en vrijheden) tot russificatie van het land der duizend meren gereed. Toen de Russische censuur het aan de Finsche pers onmogelijk maakte, daartegen openlijk stelling te nemen, publiceerde Juhani Aho, een der beste Finsche prozaschrijvers, in de dagbladpers een reeks symbolische vertellingen, waarvan de diepere zin aan zijn landgenooten niet ontging. Wij geven hieronder een vertaling van zijn „De os en het mierennest', waarvan men juist nu met belangstelling zal kennisnemen.

Ver, heel ver van den drukken verkeersweg, diep in het bosch vol heidekruid, lag eens een klein mierennest. Niemand wist dat het daar lag, en andere wegen dan de door de mieren zelf gebaande leidden er niet heen. Jaar in, jaar uit bouwden zij voort aan hun onderdak en steeds hooger verhief zich de vorst van het dak van dennenaalden. Binnen in den berg hielden zij koeien, kleine vleugellooze bladluizen, en dank zij dien veestapel hadden zij het heel goed. Den zomertijd gebruikten de werkmieren voor lange zwerftochten op heuvels en in dalen in het rond, maar, als de winter kwam, keerden zij allen terug naar hen thuis, dat hun boven alles ter wereld lief was. En daar sliepen zij veilig en wel onder het sneeuwdek en wachtten op de lente, wanneer zij hun gewone bezigheden weer konden hervatten.

Gewone mieren voeren vaak oorlog met elkander, en zoeken buit bij de zwakkere. Maar de mieren van dit nest hadden nooit zin in het bezit van anderen en

Vlugschrift No. 270 Uitgaoe Geloof en Vrijheid" - Ie Pij nacker straat 102-106 - Rotterdam

Sluiten