Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTUS ANTWOORD OP HET COMMUNISME,

door E. Stanley Jones, Amsterdam, H. J. Paris.

beoordeeld door Dr. F. J. KROP.

We: schijven Augustus en de rusttijd is daar. „Rusttijd? Nu ja, alles is betrekkelijk. Laat ik liever zeggen, dat het oogenblik is gekomen, om alle polemieken te laten rusten; den arbeid iets kalmer op te nemen en door verpoozende lectuur de krachten te vernieuwen, die straks weer geheel door de najaars- en wintercampagne zullen worden opgeëischt.

Toch moet ik nog even polemiseeren, want mijn aankondiging van Jones' boek over het communisme wordt vanzelf een ernstige critiek; en wat ik als leerzame „ontspanningslectuur ter hand had genomen, roept in mii zooveel tegenstrijdige gevoelens wakker, ja ergert mij op dusdanige wijze, dat ik niet wachten kan tot het najaar, om mijn hart te luchten. Ik heb het boek nog niet eens uit: het spreekt echter vanzelf dat al hetgeen ik nu ga neerschrijven corrigenda behoeft, ik die gaarne later zal aanbrengen. Doch ter zake.

Ik houd van Jones. De drie boeken die ik van ?? .' en waarvan m.i. het voornaamste blijft Christus langs den Indischen heirweg, hadden mij hem doen kennen als een diepgelovig man, eerlijk, oprecht, door groote liefde tot de Indische bevolking, bovenal door groote üelde tot Christus, gedreven. Maar ook.... als een zeer naïef mensch, zooals Amerikanen (en van de beste) alleen kunnen zijn. Toen ik hem voor zijn vertrek naar Rusland, hier in de Zuiderkerk hoorde, zei ik onmiddellijk tot een

Vr^u:--"-Dle man vIiegt er in bij de Russen."

ün hij is er in gevlogen. Dat was te verwachten; maar ik verwachtte niet, dat hij zulk een oppervlakkig boek, dat hier en daar een Russisch propaganda-boek wordt, fcou schrijven noch dat hij — bij gebrek aan theologische kennis, niet minder dan bij gebrek aan gron-

Sluiten