Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A/e zouden de slagboomen willen wegnemen^ die de tegenwoordige maatschappij heeft opgericht, zonder innerlijke rechtvaardiging, maar tegelijkertijd zouden we superieure begaafdheid erkend willen zien, en willen zorgen, dat die gelegenheid krijgt zich te ontplooien. Nu worden die superieure gaven meestal in dienst gesteld van eigen zelfzuchtig belang. In een coöperatieve samenleving zouden ze in dienst worden gesteld van het gemeenschappelijk welzijn. Dan zouden ze constructief worden. Nu zijn ze meestal destructief. (Jones kan en moet weten, dat in Rusland geen coöperatieve samenleving bestaat, doch Staatssocialisme zie Hmdus — en dat de paria's zich nooit boven hun ellende kunnen uitwerken. K) Pag. 64. '

„In Rome heb ik het Bambino gezien, het Kindje Jezus, dat behangen werd met kostbare steenen en zoo naar buiten wandelde en neerzag op de gezichtjes van honderden hongerige kinderen en ik heb me afgevraagd of Jezus, met al dien honger voor oogen, zich wel erg verheugen kon over die edelsteenen En nooit heb ik de gedachte van mij af kunnen zetten dat, zoo dit mogelijk was, het voor mij niet meer mogelijk zijn zou me te verheugen in Christus. Dit met juweelen omhangen Bambino, omgeven door hongerige kinderen, is een levend symbool van wat wij Christus hebben aangedaan door hem te omgeven met de kostelijke livrei van schoone kathedralen en kerken, terwijl we het fundamenteele onrecht van onze maatschappij onaangetast lieten en daardoor Christus lieten hongeren in den honger van werkloozen en armen." (Juist: het bolsjewisme laat Christus hongeren in zijn werkloozen, armen en slaven. K.). Pag. 67.

„Maar wij hebben in onze dagen de A«apè laten vervallen en alleen het Avondmaal behouden. En is dat niet symbolisch voor wat er in het heele Christendom gebeurd

Sluiten