Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerrechten die leeft ten koste van anderen, allen moeten werken, of ze hebben geen deel aan den nieuwen staat. Het Koninkrijk Gods kent diezelfde gedachte, maar gaat er nog boven uit: het zegt, dat het niet alleen het Koninkrijk is van werkers, maar het Koninkrijk van Helpers. Dat is grooter, want het is mogelijk dat menschen werken zonder werkelijk te helpen aan het algemeen belang, want zij kunnen ook werken voor hun eigen voordeel alleen." (De werkers? Wat voor soort werk wordt hier bedoeld? Weet Jones dat hijzelf als een nietsnut van alle rechten zou worden beroofd in de U.R.S.S.? K.)

♦ *

*

„Op dit punt staat Jezus hooger dan de communist, die, hoewel hij een gïoote liefde voor de menschheid heeft, neiging vertoont te verstarren in een communistische dogmatiek en den mensch op te offeren aan de handhaving van die dogmatiek." (Het bolsjewisme zou liefde voor de menschheid hebben? Heeft Jones dan niets gelezen van hun voormannen, die zulk een „liefde" als een „burgerlijk vooroordeel" verwerpen? K.). Pag. 87.

* *

*

„Den heelen middag brachten wij door in het Anti-Godsdienstige museum, gehuisvest in het gebouw van de vroegere Sint Isaac's kathedraal, een heerlijk mooi gebouw, en den heelen avond brachten we door met het zoeken naar een kerk, waar dienst was, maar zonder er een enkele te kunnen vinden, behalve een Duitsch kerkje. Hier scheen de godsdienst als een kaartenhuis te zijn ingestort. Christus was opnieuw gekruisigd, dood en begraven, de inscriptie „Geen 'Wederopstanding" op het graf. Dat was mijn eerste indruk. Maar een poos later, toen ik in Baku was aangeland, heelemaal aan het andere einde van Rusland, daagde er toch iets anders in mijn ziel. Ik had een gevoel, heel vaag nog en niet omlijnd, maar toch met een onmiskenbare zekerheid, dat er iets vreemds

Sluiten