Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuldigen, die in de vreeselijkste martelingen den dood ingingen, of in de kampen voor dwangarbeid „klang- und sanglos" wegstierven?

Door het laten verhongeren wederom van mmioenen stumperds, terwijl het kostelijke voedsel als voor hun oogen werd uitgevoerd om toch maar geld uit de „kapitalistische landen voor hun propaganda-doeleinden te verkrijgen?

Ik weet niet hoe ik mijn verontwaardiging over het vroom doch onzinnig geschrijf van Jones moet luchten.

terwijl de Kerk, in al haar openbaringen, wordt „geliquideerd";

terwijl^ de laatste predikanten der Evang. Kirche eén voor eén worden afgemaakt (zie mijn Beroep op Frankrijk);

terwijl de bolsjewieken zelf verklaren God te willen onttronen en ook de laatste sporen van religie tegen 1937 willen uitwisschen,

komt daar een zendeling de vijanden van Gods volk de handen opleggen, de stervende Kerk haar gebreken voorhouden (meer heeft hij haar niet te zeggen), en kan daar zelfs geen woord van medelijden voor zijn mede-ambtgenooten, die in de klauwen der G.P.Oe zuchten, op overschieten!

Christus sprak: „Wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereld wint en hii liidt schade aan zijn ziel."

Maar Jones zegt: „Wat geeft het of de ziel wordt uitgemoord of weggespot door de bolsjewieken, als er maar betere economische verhoudingen komen".

Wat dat laatste betreft, Jones heeft niets gezien en weet niets.

Ik heb hier voor mij liggen allerlei uitspraken van Sowjet-bladen uit den allerlaatsten tiid Daaruit blijkt:

le. dat de U.d.S.R. slecht 0,40 Meter wollen stof en 1.10 Meter linnen per inwoner produceert (ongeveer 1 „nieuw" costuum om de 10 jaar) Izvestia 22.4.'35;

2e. dat de regeeringsateliers zeer slecht werken. Dat zelfs in Moskou grijze overjassen met zwarte mouwen, zakken op den rug, scheeve kraag en zonder kraag worden afgeleverd.

Sluiten