Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leningrad, uit dankbaarheid voor een eertijds bewezen dienst, gedurende de revolutie als leerling aangenomen. Dit stelde hem buiten gevaar, terwijl zijn vroegere collega's, de een na den ander, als „vijanden van den Staat" terechtgesteld werden.

Nadat hij nog enkele jaren in een schoenenfabriek gewerkt had, vestigde hij zich als specialist in het aanbrengen van rubberzolen onder oude schoenen, welke rubberzolen toen in groote hoeveelheid uit Japan naar Rusland ingevoerd werden.

Leder voor het maken van zolen was nauwelijks meer te verkrijgen. Nieuwe schoenen waren voor velen onbereikbaar en daarom waren de rubberzolen een goede uitkomst.

Drie jaar geleden, toen het 5-jarenplan dreigde te mislukken wegens gebrek aan goede ingenieurs, — de jonge ingenieurs van het nieuwe Rusland deugden niet, — deed Stalin een oproep aan alle oud-ingenieurs, om zich aan te melden, met de belofte dat zij onder zijn bescherming zouden staan en een goed salaris zouden krijgen."

Over zijn verdere lotgevallen vertelde de Russische ingenieur het volgende:

„Had ik maar nooit in Stalin's mooie beloften geloofd. Als schoenmaker was mijn leven nog dragelijk. Ik verdiende om en bij de 250 roebels 'smaands. Als ingenieur was mij een salaris van 375 roebels in uitzicht gesteld, dus 125 roebels meer. Dus zou ik mij in de eerste plaats een betere woning kunnen veroorloven.

Aldus kwam ik in de tractor-fabriek te Leningrad. Deze fabriek verkeerde in een hopeloozen toestand. In vele afdeelingen lag het werk stil, omdat de machines door onvakkundige behandeling bedorven waren. De arbeiders luierden overal.

De opzichters en ingenieurs waren voor een groot deel jonge, onervaren menschen met een onvoldoende technische opleiding. Hierbij kwam nog hun ongeloofelijke inbeelding. Zij keurden eiken maatregel af, die door werkelijke vaklieden getroffen werden, en saboteerden alle bevelen. En als het dan tenslotte scheef afliep, moesten de vaklieden de verantwoording dragen en werden als „vijanden van den Staat" veroordeeld en doodgeschoten.

Ikzelf moest als getuige optreden in een proces tegen drie ingenieurs. Toen ik de waarheid vertelde, ontnam de president mij het

Sluiten