Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sterven is 't ergste niet.

door J. E. LASTERIE

Den Dolder.

Lastig leven en niet sterven Kunnen in dit heete zand, Wat gewin is 't voor die t'erven. Hoopt het hemelsch Vaderland.

G. Gezelle.

Elk kind Gods, door ernstige ziekte voor de poort des doods gebracht en daarvan wedergekeerd tot het land der levenden, zal door de genade des Heeren ei varen hebben, dat sterven minder moeilijk is dan in dagen van gezondheid wordt gemeend, in ieder geval minder moeilijk dan een pijnlijk, ellendig en lastig leven „in dit heete zand". Ontbonden te worden en met Christus te zijn is hem dan met Paulus alleszins begeerlijk. Helaas is het wel vaak zoo, zelfs met den „allerheiligste , dat het levenspad wel degelijk door een woestijn van ellende moet voeren, eer de begeerte van Paulus en het heimwee naar het hemelsch Vaderland in de aardschgezinde ziel wakker worden. Een „huilende wildernisverlatenheid, ellende zijn daartoe noodig.

Indien deze stelling juist is — en dat is zij, Schrift en ervaring getuigen het — dan kan zij dienen als bewijsgrond voor deze waarheid: Het lot der Christ-geloovigen is op dit oogenblik in Sovjet-Rusland onzegbaar ellendig en verschrikkelijk.

Wat toch schrijven deze martelaren in hun brieven?

Vlugschrift No. 250 Uitgave „Geloof en Vrijheid" - Ie Pijnackentraai 102-106 - Rotterdam

Sluiten