Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetten liggende oorzaken kan verklaard worden; iu. a. w. tegen de moderne uitschakeling uit het wereldgebeuren van het persoonlijk , welbewust en geheel vrij handelen van een albesturend, alwijs en almachtig Wezen, van een Deus supra naturam, wel te onderscheiden van den pantheïstischen Deus van 8PIN0ZA en zijne volgelingen, die met de natura naturans één niet kan worden losgemaakt van den kosmos, zijn zichtbare zijde , de natura naturata

In zooverre dit naturalisme door de moderne richting is aanvaard en nog vastgehouden wordt, zijn het ethisch en evangelisch beginsel ook anti-modern. Niet, natuurlijk, in dien zin, als zouden de ethischen en evangelischen geen aanrakingspunten hebben met vele modernen. Integendeel is juist het steeds duidelijker aan het licht treden van veel overeenkomstigs tusschen de overtuigingen van ethischen, evangelischen en modernen een van de gronden voor het streven naar toenadering en vereeniging , waarvan de Eenheidsbeweging de uitdrukking was, en dat ik mij voorstel als het doel van den Bond van Eenheid. Even hartelijk als ik zou wenschen, dat de ethischen zich losmaakten van de confessioneelen en zich met ons evangelischen nauwer vereenigden, even hartelijk zou ik wenschen, dat die modernen, die feitelijk met het naturalisme gebroken hebben , en in hun wereldbeschouwing rekening houden met den Deus supra naturam, den hemelschen Vader, wiens liefde de grond is ook van hun leven , zich losmaakten van de naturalistische modernen, die nauwelijks nog aan een persoonlijk God gelooven, die aan het gebed nagenoeg alle beteekenis ontzeggen, en het geheele leven

Sluiten