Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die naam „orthodox" klinkt in sommige kringen als gelijkluidend met „geloovig'', dus „betrouwbaar" En niet meer orthodox ie zijn , 't schijnt velen toe synoniem met ongeloovig en onbetrouwbaar Tocb weten velen ook onder de ethischen , dat dit oordeel geheel verkeerd is; en gelukkig klinkt er van tijd tot tijd een stem uit hun midden die den naam „orthodox" verwerpt. Maar de orthodoxe gemeente blijft de scheiding tusschen .orthodox" en „ vrjjzinnig" gelyk stellen met die tusschen geloovig en ongeloovig, en dringt daardoor bijna vele ethischen, die het niet aandurven als ketter uitgeworpen te worden, zoolang mogelijk den naam en. . . . den schijn van orthodoxie te behouden.

Reeds in 183S schreef gooszen met het oog op chaktepie Sr : „Zonder hem van inconsequentie te willen beschuldigen vraag ik hem , of h(j niet te veel streeft om aan do oude dogmatiek zijn stellingen vast te knoopen, terwijl zijn wetenschappelijk standpunt van haar is vervreemd; en niet die klove alleen door een dialectisch weefsel wordt bedekt'' 35) En remy schreef terecht in zijn straks genoemde voordracht van de ethischen: „Zjj verkeeren in een onhoudbaar duali me.'' 36) Ja hofstede de groot reed beschuldigde de ethischen er van , dat zij „den moed hunner overtuiging niet hadden , en den confessioneelen naar de oogen zagen." 37)

Hulsman moge het wat kras gezegd hebben, het was waarlijk niet geheel zonder grond als hij den ethischen theoloog een „Janus met twee aangezichten' noemde.

Het ware te wensohen, dat de ethische theologen

Sluiten