Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10) E. a. bemy , Vergel ij king tusschende beginselen der ethisch- orthodoxe en der evangelische richting blz. 312.

11) Hulsman. Het ethisch beginsel en de ethische richting blz. 25.

12) P. hofstede de groot. De Groninger godgeleerden in hunneeigenaardigheid, blz. 206.

13) Hofstede de groot t. a. p. blz. 157.

14) Gooszen t. a. p. blz. 156.

15) D. chantepie de la saussaye Het wezen der theologie. Brief aan denhóogleeraar p. hofstede de groot , 2e uitgave blz. 9.

16) Chantepie de la saussaye t. a. p. blz. 18.

17) Ch. de li s t. a. p. bladz. 70.

18) Prof. j. j p valeton. Nog een woord over het ethisch beginsel bl. 17.

19) Sonies. Is het stand p. d. Ethisch en onhoudbaar? bl. 13.

20) Valeton t. a. p. bladz. 17.

21) h h. barger. De Ned. Herv. Kerk in haren t e g e n w. t o e s t. bl. 33.

22) Dr. a. van der flieb. Het ethisch begins e 1 bladz. 9.

23) J. b f. heerspink. Petrus Hofstede de Groot bladz. 272

24) Hofst. de gr. t. a. p. bl. 20.

25) Door ch. hunningher is in „De Nederl. Kerkbode", in zijne bespreking van mijne brochure „Het eth. beginsel volgens Prof. gunning" van mij gezegd, dat ik het ethisch beginsel anthropologisch opvat, dat ik „liet zwaartepunt uit het ethisch karakter der waarheid van God verlegd heb in den menscli." iiij grondt die bewering vooral op de door mij gebruikte uitdrukking van de geestelijke ervaring als te zijn „de aanraking der ziel met God.' Neen, zegt hij: niet de ziel zoekt God, maar

Sluiten