Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

ETHISCH EX EVANGELISCH, door M. Beversluis 339

VERDIENSTE OF LOON ? door W. F. K. Klinkenberg ... 381

DE „OUDE" JAN LUYKEN, door A- van Riemsdijk 391

VERSCHIJNSELEN DES TIJDS: Een grondwet, die een bijbelvertaling verbiedt. — „Nederland en de Islam" door Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje , in één punt beoordeeld door Mr. J. Vebiioeven en Dr. J. W-Gunning ; Maurits Wagenvoort's „Nederlandsch-Indische menschen en dingen"; de Japansche „Islamic Fraternity"; H Colijn's „Nederlandsch Indië" in 2i afleveringen. — Edouabd le Roij over Bergson's wijsgeerige onderzoekingen. — Het zedelijk vraagstuk volgens Chksterton ; Mr. J. Domela Nieuwenhuis „Strafrecht, geen misdaadsrecht" ; Mr. J.A. Levï: „Waarom straffen wij"; de macht vaa het geweten. „Zedelijkheid en kunst" door Mr. van der Vlugt en als bijdrage: Viviani Chartres over Gabriel dAnnunzio ,

door W. F. K. Klinkenberg 402

VAN DE LEESTAFEL, door W. F. K. Klinkenberg 426

VOORWAARDEN VAN UITGAVE

Dit Tijdschrift verschijnt om de twee maanden, iu Afleveringen van 6 a 7 vel druks, terwijl bij de laatste afl. Titel Inhoud en Omslag verstrekt worden.

Prijs ƒ 5.— per Jaargang.

A\fzonderliike Afleveringen zijn niet te verkrijgen.

Men wordt verzocht alle boeken, stukken, brieven, enz. voor Geloof en Vryheid te zenden aan den Secretaris der Redactie, W. I. Leendertz, Joh. Verhuist straat 52, Amsterdam.

Stoom-Snelpersdrukkery — van Meure & Stufkens — Rotterdam.

Sluiten