Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bronnen:

Ds. J. H. Landwehr, Handboek der Kerkgeschiedenis Deel II. Middeleeuwen. 2e druk. Pag. 117—156!

Lectuur:

Andere werken over Kerkgeschiedenis.

SCHETS IX.

I)r. MAARTEN LUTHER.

I. Inleiding.

Het beginsel der Reformatie was: van het woord des menschen terug naar het Woord Gods; tegenover de leer der goede werken in Roomschen zin: de' mensch alleen gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. De Reformatie vond meer ingang onder de Germaansche dan onder de Romaansche volken. (Redenen).

II. Luther in zijn eerste optreden tot 1517.

^ a. Zijn jeugd. Een echt kind des volks, streng opgevoed. Erfurt. Het klooster. Wittenberg. Reis naar Rome.

b. De botsing met den aflaathandel. Oorzaken van de uitbreiding van den aflaathandel. Gevolgen: Veruitwendiging door den aflaat van de zondenvergeving, totale ondermijning van het reine leven, verstomping van het schuldgevoel. Paus Leo X, zijn levensbeschouwing, Tetzcl en zijn optreden in Brandenburg. Luther s prediking tegen den aflaat. 31 October 1517 naar academisch gebruik 95 stellingen tegen de deur der slotkerk te Wittenberg aangeslagen. (Eenige stellingen noemen).

III. De strijd legen Lui lier en de breuk met Rome. (1517—'25).

a. Luther zou door bescherming van den Keurvorst Frederik den Wijze en de Wittenbergsche Universiteit in Duitschland verhoord worden. October 1518 te Augsburg. Luther en Cajetanus. Daarna Luther en von Milt i t z. Resultaat.

b. Luther zou zwijgen, maar waar Dr. Eek spreekt, treedt ook Luther weer op. Dispuut te Leipzig 1519.

Sluiten