Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-eenige ontevredenen onder den naam „Christelijke Gereformeerde Kerk". Men vond, dat men de Vereeniging doorgedreven had zonder de gemeenten te hooren. Dat is niet juist. De geheele zaak was op wettige, kerkrechterlijke wijze gekomen op de Generale Synode. Toen reeds en later in meerdere mate heeft men van deze zijde ook dogmatische verschillen zoeken te formuleeren, waaronder vooral „de veronderstelde wedergeboorte", die door de Gereformeerde Kerken zou geleerd worden, naar voren gebracht werd. Wat soms door één persoon werd geleerd of geschreven, werd door hen als leer der Gereformeerde Kerken gedoodverfd. Een Theologische School, eerst te Rijswijk, Is thans te Apeldoorn gevestigd.

Bronnen:

Ds. J. H. Landwehr. Kort Overzicht van de Geschiedenis der Geref. Kerken in Nederland van 1795 tot heden. 7de druk, pag. 72—77.

Ds. J. H. Landwehr, Handboek der Kerkgeschiedenis. 2e druk, 4e deel, pag. 115—116.

Lectuur:

Ds. J. C. Rullmann: „De Doleantie".

Ds. Joh. v. d. Linden: „Waarom ziit gij lid eener Geref. Kerk?"

Andere handboeken over de Kerkgeschiedenis.

SCHETS XXV.

VAN 1892—1905 IN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND.

I. Het naar elkaar toegroeien:

a. van de leidende personen door meerder contact en samensprekingen.

b. door de vereeniging ook van de plaatselijke kerken A en B, waar ze bestonden. Waar bestaan ze nu nog? (Meest door persoonlijke kwestie's).

c. God heeft op het zoeken van elkander rijken zegen gegeven.

II. Wat vermeld moet worden.

a. De regeling van den Zendingsarbeid.

Nieuwe banen bewandeld op de Synode van Middelburg, 1896. De Zending gaat uit van de plaatselijke kerk. Rijken zegen heeft God daarop geschonken. Een voorbeeldige

Sluiten