Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men en slang er werkelijk geweest zijn, ja dan neen, het doet aan den geestelijken inhoud van het hier beschrevene niets toe of af. Daarom: wie meent, dat alles letterlijk zoo is toegegaan, moet hem niet lastig vallen, die vermoedt, dat het misschien anders zit. Maar evenzeer: wie vermoedt, dat het anders zit, dient ook van zijn kant dien eerste niet te hinderen, die op de letterlijke toedracht gesteld is. Wij willen er dan ook, gelijk gezegd, verder geen woord aan wijden en uitsluitend trachten den geestelijken inhoud, waarom het gaat, te benaderen.

Sluiten