Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opinie over heeft, het in werkelijkheid precies andersom is gelegen. De meerderheid heeft in negen van de tien gevallen ongelijk. Dat blijkt ook hier. De leer van den val een sombere leer? Ik voor mij wil gaarne, op goed voorbeeld, een lans voor haar breken als voor een blijde, een bijzonder blijde leer. De leer van den val zegt ons immers dit heugelijke: het kwaad, o mensch, behoort in uw wereld niet thuis, het behoefde er niet te wezen, het is een indringer, wien het in een noodlottig uur gelukt is binnen te sluipen. Alle andere beschouwingen van het kwaad komen ten slotte hierop neer, dat het op de een of andere wijze behoort bij ons menschelijk wezen, het heet dan een natuurlijk gevolg van onze menschelijke beperktheid, een noodzakelijke overgangsvorm in de ontwikkeling van het goede, of iets dergelijks. Ik dacht nu juist, dat zulke beweringen somber en zwartgallig verdienden te heeten. Wat is blijer: dat het kwaad niet bij onze natuur en bij ons leven behoort, gelijk de leer van den val zegt, of dat het kwaad wel bij onze natuur en bij ons leven behoort, zooals al die andere theorieën verkondigen? De keus lijkt niet moeilijk. Als het kwaad er niet bij behoort, is er kans, dat wij er nog een keer afkomen. Als het kwaad er wel bij behoort, is die kans uiteraard heel gering. Daar ligt iemand zwaar ziek — de menschheid is inderdaad een zieke. En nu komt een gansche reeks vertroosters dien zieke vertellen, dat hij welbeschouwd niet zoo bijzonder ziek is. Weineen, zeggen ze, dat

Sluiten