Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons hier niet enkel beschreven wordt, hoe het toen en toen, dien éénen keer, bij de verleiding is toegegaan, maar hoe het bij die verleiding nog altijd toegaat. Zooals de zonde in de wereld is gekomen, zoo is zij er gebleven ook. Genesis 3 toont ons niet enkel den aard van de eerste zonde, dit hoofdstuk toont ons den aard van de menschelijke zonde in het algemeen, het toont ons den aard van onze zonde.

„Is het ook dat God gezegd heeft: gij zult niet eten van allen boom dezes hofs" — zoo vangt de booze macht haar werk aan. „Is het ook ?", met die vraag begint zij te wrikken aan wat vast staat, met die vraag begint zij twijfel te zaaien. „Is het ook?" — neen, het was zeker niet zóó, als de verleider het opperde, maar is het wel, zooals het is, berust niet alles op een vergissing, „is het ook, dat God gezegd heeft: gij moogt hier niets?" De mensch mag alles behalve één ding. Doch het wil wel eens gebeuren, dat een mensch — vooral bij kinderen is het zoo, en Adam en Eva zijn nog maar kinderlijke menschen, wij allen zijn maar kinderlijke menschen .— wanneer hij één ding niet mag, het gevoel krijgt, alsof hij niets mag, het ééne verbodene ontneemt aan al het geoorloofde zijn waarde. In zulk een stemming van ontevredenheid, waarin de mensch zich alles verkeerd voorstelt, waarin alles onderst boven wordt gezet, tracht de booze den mensch te brengen door de vraag, die al vast begint met de geheele zaak in een valsch daglicht te zetten: „is

Sluiten