Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede, daarbij kunnen wij gelukkig zijn .—• wat God ons weigert, natuurlijk, dat Is het kwade, en daardoor zouden wij ongelukkig worden. Maar wanneer wij van God zijn gaan denken, dat Hij ons klein houden, dat Hij ons leven verminken wil, dan ontwaakt de „hang" naar het verbodene, waarin wij wanen het geluk eerst recht te zullen vinden. Als eerst door het wantrouwen de verhouding tot God is bedorven, dan wordt vervolgens door den hoogmoed de verhouding tot onszelf bedorven, maar dan wordt ten overvloede de verhouding tot de wereld om ons heen bedorven door de begeerlijkheid.

En dan, dan kan eindelijk ook komen de daad. De daad is dus niet het eerste, gelijk altijd weer gezegd wordt, dat volgens Genesis 3 het eten van de verboden vrucht de eerste zonde zou zijn geweest. Dat eten van de verboden vrucht is enkel de eerste zondige daad. En ik zou zeggen: dit weten wij uit onszelf wel, dat de eerste zondige daad geweest is het eten van een verboden vrucht, iedere zondige daad tot op den huidigen dag is het eten van een verboden vrucht. Maar de groote vraag is, waaruit dat eten van de verboden vrucht, waaruit de zondige daad voortkomt. Dat toont Gen. 3 ons met zeldzame, goddelijke diepzinnigheid zóó, dat wij in ons eigen hart en geweten de waarheid er van gevoelen. De daad is slechts uitvloeisel, openbaring, doorbraak naar buiten. Achter de daad zit de ge-

Sluiten