Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bindt aan de zonde de droevigste gevolgen, Hij stelt op de zonde straf. Hij schakelt voor altijd zonde en ellende aan elkander, zoodat wie de zonde kiest, de ellende wel op de koop toe moet nemen. De God der verlossing keert het leven der enkelingen om en Hij keert het leven der volkeren om, meedoogenloos verwoest Hij het schijn-geluk, Hij maakt Zijn weg tot een weg van bouwvallen en puinhoopen. Het is de God der oordeelen, die dat alles doet, zoo meenen wij altijd weer, niet de God der verlossing maar de God der straffende gerechtigheid. Doch juist de God der oordeelen ió de God der verlossing: omdat Hij verlossen wil, daarom oordeelt Hij; omdat Hij zegenen wil, daarom komt Hij met straf. Het is alles uit liefde; uit oneindige liefde dwingt Hij ons de bittere vruchten te eten van onze eigen daden, te maaien wat we zelf hebben gezaaid, opdat door dat alles de band van die noodlottige vriendschap maar moge knappen.

Inderdaad, met verlossing komt God. Maar het is misschien duidelijker om te zeggen: Hij brengt een scheur, Hij brengt een breuk in het leven. Het is de nevel van den schijn, die Hij gaat verscheuren. Het is de wereld van bedrog, die Hij gaat verbreken. De God der verlossing komt, en wij willen misschien Hoera voor Hem roepen, maar neen, als de God der verlossing komt, is het daarvoor allerminst tijd, dan is het tijd om te vreezen en te beven, want de God der verlossing komt met een zwaard. Hij gaat uit het leven uitsnijden, wat er niet in

Sluiten