Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruilen voorvertrouwen, voor geloof? Waar wij dat doen, heeft de nacht voor ons in beginsel zijn heerschappij verloren; in de donkerheid van ons eigen leven en van de wereld om ons heen is een licht ontstoken, dat ons den moed geeft om te zingen: „stille nacht, heilige nacht".

Van den plicht om te strijden zijn wij daarmede allerminst ontheven. Maar nu heeft onze strijd een achtergrond: de overwinning, die behaald is; wij mogen strijden van de overwinning uit. En te midden van onze nederlagen en mislukkingen is daar een wonderlijke roemtaal, die niet sterven wil en niet sterven kan: „Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onzen Heer Jezus Christus". Het is toch wel goed om met het donker te beginnen: wie met het donker begint, komt uit bij het licht, bij Hem, die het licht ontstoken heeft, bij Hem, die het licht is. Het wordt het kort bestek van onze levensgeschiedenis, het donker en Jezus, onze nacht en Gods licht. Het is het kort bestek van de wereldgeschiedenis in haar geheel: het donker en Jezus, de nacht en Gods licht. W^ij gaan de Adventsweken door en het Kerstfeest tegemoet met de bede, dat God het alles gebruike om ons Zijn licht steeds meer te doen vinden en om onzen nacht — ten slotte weet Hij alleen, hoeveel nacht er nog bij ons is —■ waarlijk te maken tot een „stillen, heiligen" Kerstnacht.

Sluiten