Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Guldenroede, het duizendguldenkruid, de maretak, de engelwortel, de rozemarijn en de bitterklaver.

Ik leg ze neer — slechts die lijden bij ondervinding kent, kweekt die planten in zijn gaard — hij weet dat er genezing in de bladeren en in de bloemen is.

Lang is het geleden, zeer lang — toen is het gebeurd dat de kleine jonge blonde Gisela tegen het lijden streed — een stuk uit het hart van de geschiedenis der Menschheid noemt Rudolf Günther het. Het was in een donkeren tijd, toen overal heksen verbrand werden, menschen die er anders uitzagen dan anderen en om het een of ander de aandacht trokken. De mooie blonde Gisela, met de oogen die in de verte

Sluiten