Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap van den engel verstaan heeft. Deze komt tot haar in den vorm van een brief, geschreven door een zeer vroom mensch, een die met zijn God leeft als eertij ds Henoch1). En over haar schouder heen lezen we: „Mijn zeer eerwaarde en hoogvereerde moeder, ik bid niet dat gij zult verlost worden van uw smarten, maar ik bid dat Hij u de kracht zal geven ze te dragen met geduld en lijdzaamheid! Hij, die u het kruis oplegde, zal u er van verlossen op Zijn tijd... er zijn er die deze dingen niet verstaan — — — zij beschouwen ziekte niet als een zegen, ze vinden er niets anders in dan moeite en verdriet. Zij, die ziekte beschouwen als ons toe-

1) The practice of the presence of God, geschreven door Brother Lawrence, 1666.

Sluiten