Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een lied waarin hij God dankt voor de zon, de maan, de sterren, de hemel, de wind, de aarde — voor alles. — Als herboren laat hij strofe na strofe volgen, het is weer Franciskus de apostel der blijdschap, de dichter, de kunstenaar, de blijmoedige dienstknecht des Heeren dien zijn broeders en Clara en haar zusters aanschouwen. — ,,Jullie moet de dorpen in gaan" — zegt hij tot de broeders — ,,en het lied zingen, opdat de menschen God leeren loven." De blijdschap is deze bijzondere mensch niet weer kwijt geraakt, ofschoon zijn lichamelijk lijden niet verminderde. Vlak voor zijn sterven zongen de broeders nog eens voor hem het lied van de zon en hij liet er Psalm 142 op volgen.

Sluiten