Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat er mij nog een sidderen door het

lichaam gaat."

Niet een paar malen, maar vaak is hij op het ziekbed geworpen, maar het meest heeft hij misschien nog geleden van geestelijke aanvechtingen, die hem zijn vrede benamen en zijn rust verstoorden. „Als we Christus toebehooren" — zoo zegt hij, ,,moeten we ons over de aanvechtingen niet verbazen. Wie een roos uit Christus' tuin is, verwondere zich niet dat hij onder de doornen staat... Een Christen kan evenmin het kruis, als eten en drinken ontberen. Het kruis heeft een heerlijk doel, in den afgrond van den hoogmoed was ik geraakt als de aanvechtingen mij niet hadden neergeslagen — alleen die ze ondervonden hebben, weten hoe

Sluiten