Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valscht Christelijk geloof had omhoog gehouden.

Drie eeuwen daarna vinden we een andere van Gods uitverkoren getuigen, een van de meest heilige vrouwen die ooit geleefd hebben, Mevrouw Catherine Booth1), uitgestrekt op het bed van lijden. Wat is het antwoord van deze bijzondere vrouw, toen ze wist dat een hoogst pijnlijke en doodelijke ziekte haar ten grave sleepte? In een brief aan de legerofficieren schrijft ze: „God is mijn heil en mijn schuilplaats te midden

van den storm."

Het lichamelijke lijden is haar in geen enkel opzicht gespaard; ieder die de ziekte kent die haar ten grave sleepte, weet, dat ze geen genade kent en haar

1) Catherine Booth overleed 1890.

Sluiten